Club

Puchkov Preseason Tournament. Day 4. Avangard – Severstal 2:4

Puchkov Preseason Tournament. Day 4
Avangard Omsk – Severstal Cherepovets – 2:4 (0:4, 2:0, 0:0)

August 26, St Petersburg. Ice Palace. Att: 543
Goalies: Demchenko – Podyapolsky (Shugaev – 28:35)

0:1 - Dumbadze (Moiseev, Demidov) - 02:19
0:2 - Vovchenko (Geraskin, Pilipenko) - 05:45 PPG
0:3 - Lugovyak (Busarov) - 07:41
0:4 - Geraskin (Suvorov, Guslistov) - 08:35
1:4 - Yakupov (Broadhurst) - 25:08 PPG
2:4 - Gulyaev (Broadhurst, Malykhin) - 37:12 PPG

26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4
26.08.2022. «Авангард» - «Северсталь» 2:4

Photo album: 26.08.2022. Avangard - Severstal 2:4

59 Photo

Show

Latest news

Amur – Avangard 3:2. Game recap

Club

Amur – Avangard 3:2. Game recap

Amur – Avangard 3:2 SO. Game recap

Club

Amur – Avangard 3:2 SO. Game recap

Admiral – Avangard 2:3 SO. Game recap

Club

Admiral – Avangard 2:3 SO. Game recap

Admiral – Avangard 2:1 ОТ. Game recap

Club

Admiral – Avangard 2:1 ОТ. Game recap

Back to top
data != null && Array.isArray(data)